Youth is today and the future of Turkey

27

Youth is the most important advantage for the Turkey. What a pity that Turkey can not benefit from its youth potential.

Time passes after ten years today’s active politicians will not be on the scene but today’s young politicians will still be on the scene.

Biz gençler ülkenin bugünü ve geleceğiyiz! Her türlü engeli koyun,hiçbir TV kanalına çıkarmayın hiç farketmez,zaman bize çalışıyor! Allah ömür verirse on sene sonra biz yine genciz ama bugün olan bir çok siyasi olmayacak,onun için zaman sizden götürüyor bize ise getiriyor!

SHARE